دسترسی سریع

منشور اخلاقی
همانا این مسئولیت از برای تو به سان طعمه نیست، بلکه آن امانتی است که  بر گردنت و باید در قبال آن پاسخگو باشی.                                   
                                                                                      حضرت علی (ع)
 
منشور اخلاقی کارکنان اداره کل استاندارد
 1. به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناس بوده و با خوش رویی و متانت با آنها رفتار می نمائیم .
 2. راهنمایی و اطلاعات لازم را به طور دقیق در اختیار مراجعان قرار داده و از سرگردانی ارباب رجوع با رعایت عدالت ، انصاف و بدون تبعیض (قومی، خویشاوندی ، مذهبی و غیره ) جلوگیری خواهیم نمود .
 3. به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده و در پاسخ گویی و ارایه خدمت به آنها حداکثر تلاش را به کار می گیریم .
 4. وظایف را به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی انجام می دهیم .
 5. از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه سفارش و اخذ هدیه خودداری و در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی موضوع را به مسئولین ذی ربط اطلاع می دهیم .
 6. از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی و هر گونه اقدامی که حیثیت و اعتماد همکاران و مراجعان را تضعیف کند پرهیز می نمائیم.
 7. رازدار بوده و از افشای اسناد محرمانه خودداری و از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند پرهیز می نمائیم.
 8. از پوشش مناسب و با عرف و فرهنگ جامع استفاده می نمائیم .
 9. از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار جدا" پرهیز خواهیم نمود .
 10. از اسراف و مصرف بیهوده اموال و امکانات اداره جلوگیری می نمائیم .
 11. از اختیارات و قدرت اداره استفاده صحیح صورت گرفته و از اهداف اداره به طور صحیح درک و سعی نموده اهداف فردی را با آن هم سو نمائیم .
 12. نسبت به حرفه و اداره مطبوع خود احساس مسئولیت داشته و قوانین و مقررات اداره را به طور دقیق رعایت می نمائیم.
 13. در صورت عدم حضور در محل کار نسبت به معرفی جانشین اقدام خواهد شد .
 14. همواره نسبت به توسعه فرهنگ استاندارد کوشا خواهیم بود .
 15. سعی می کنیم به عنوان کارکنان اداره کل استاندارد الگوی موفقی برای سایر کارکنان  باشیم.
مدیریت و کارکنان اداره کل استاندارد
استان کرمان