دسترسی سریع

1395/12/11 چهارشنبه

استعلام پيامكي

سامانه پيامكي 10001517 جهت استعلام وضعيت پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد (از طريق ارسال كد رهگيري 10 رقمي) در اختيار هموطنان عزيز ميباشد.

تدوین استاندارد ملی و  مشارکت در استانداردهای بین المللی -
شناسه خدمت  10031455000  
 استعلام استانداردهای ملی موجود  استعلام استانداردهای ملی باطل شده
 استعلام پیشنهادات کمیته برنامه ریزی  استعلام اولویت های تدوین استاندارد ملی
استعلام پیش نویس استاندارد های ملی جستجوی منایع و موضوعات پیشنهادی جهت تدوین استانداردهای ملی

تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی- شناسه خدمت
13011456000
استعلام آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده
استعلام شرکتهای گواهی دهنده تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای بازرسی خدماتی تایید صلاحیت شده
استعلام کارشناسان استاندارد تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای آموزشی همکار تایید صلاحیت شده

نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا - شناسه خدمت 10031457000
استعلام واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد استعلام پروانه های کاربرد علامت استاندارد
استعلام استانداردهای ملی اجباری استعلام و پیگیری وضعیت درخواست صدورتاییدیه آسانسور کرمان
استعلام فروشندگان معتبر آسانسور در کرمان استعلام تجهیزات تفریحی ایمن سازی شده در سطح کشور

ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی- شناسه خدمت 10031458000
فهرست کالاهای مشمول نظارت ، قوانین و آیین نامه ها ، فهرست شرکتهای بازرسی و سایر موارد مرتبط با فرایندهای صادرات و واردات

  ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی - شناسه خدمت 10031459000
فهرست آزمایشگاه های همکار قانونی در زمینه وسایل توزین سبک ،‌آزمون دوره ای نازل سوخت مایع و باسکولهای سنگین کرمان