دسترسی سریع

1398/1/18 یکشنبه

این اداره کل همه روزه از ساعت 7 الی 14:30 آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد (ساعت کار پنج شنبه ها 7 الی 13:30 می باشد)
 
* کلیه مدارک گذاشته شده فقط جهت اطلاع میباشد و نیازی به پرکردن اطلاعات به صورت دستی وجود ندارد.
 
 
خدمات اداره کل استاندارد استان کرمان
شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
شرح خدمت (راهنما) زمان سوالات متداول قوانین و
مقرررات
نظرسنجی خدمات فلوچارت و مدارک وب سایت تلفن گویا نحوه ارائه پیامک پیشخوان توافقنامه سطح خدمات
+ 10031455000 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی (کلیک کنید)
10031455100 1. تدوین استانداردهای ملی الکترونیکی
10031455101 2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی الکترونیکی
+ 13011456000 تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد (کلیک کنید)
13011456100 1. تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار الکترونیکی
13011456101 2. تایید صلاحیت شرکت های بازرسی الکترونیکی
13011456102 3. تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد الکترونیکی
13011456103 4. تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار در حوزه استاندارد الکترونیکی
13011456104 5. تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد الکترونیکی
13011456105 6. تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی الکترونیکی
13011456106 7. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی الکترونیکی
13011456107 8. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی الکترونیکی
13011456108 9. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی الکترونیکی
+ 10031457000  نظارت بر کیفیت کالاهای تولید کالا (کلیک کنید)
10031457100 1. صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد الکترونیکی
10031457102 2. تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد الکترونیکی
10031457103 3.  نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل الکترونیکی
10031457104 4. نظارت بر ایمنی آسانسور الکترونیکی
10031457105 5. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها الکترونیکی
10031457106 6.  نظارت بر کیفیت دیگ های بخار الکترونیکی
10031457107  7. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG الکترونیکی
10031457108 8. نظارت بر کیفیت خدمات واحد های
انرژی بر
الکترونیکی
10031457109 9. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه الکترونیکی
10031457110 10. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه الکترونیکی
10031457111 11. صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد ندارد الکترونیکی
10031457112 12. صدور پروانه های کاربرد نشان حلال الکترونیکی
+ 13011458000 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی (کلیک کنید)
13011458100 1. صدور مجوز کالاهای صادراتی  و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی) الکترونیکی
13011458101 2. تعیین ماهیت کالا وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالایکالا وارده/صادره) الکترونیکی
13011458102 3. صدور کد استاندارد فراورده های نفتی الکترونیکی
13011458103 4. صدور تاییدیه های نوعی استاندارد ( خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی) دوماه کاری الکترونیکی
13011458104 5. صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادر کننده برتر ندارد ندارد الکترونیکی
+ 10031459000 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی (کلیک کنید)
10031459100 1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای) الکترونیکی
10031459101 2. علامتگذاری وسایل توزین و سنجش الکترونیکی
10031459102 3. ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های  عرضه سوخت مایع الکترونیکی
10031459103 4. نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک) الکترونیکی
10031459104 5. صدور گواهینامه کالیبراسیون ندارد ندارد الکترونیکی
10031459105 6. نظارت برتصویب نمونه نوعی باسکول الکترونیکی
+ 10031940000 ترویج و فرهنگ سازی استاندارد (کلیک کنید)
10031940000 1 .ترویج و فرهنگ سازی استاندارد ندارد ندارد الکترونیکی
+ 18051941000 آموزش استاندارد سازی (کلیک کنید)
18051941100 1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی ندارد ندارد الکترونیکی
18051941101 2. آموزش کارشناسان استاندارد ندارد ندارد الکترونیکی
18051941102 3. آموزش مسئولین کنترل کیفیت الکترونیکی