دسترسی سریع

1399/4/30 دوشنبه

سامانه های سازمان ملی استاندارد ایران

پیوندهای مرتبط با ترویج استاندارد

پیوندهای مرتبط
پیشخوان مجوزهای کشور
پژوهشگاه استاندارد
پورتال جامع خودرو کشور
وب سایت کدکس غذایی ایران
وب سایت کمیته های ملی متناظر ایزو
پایگاه بسیج سازمان ملی استاندارد
شبکه بازرسی و نظارت مردمی شبنم
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان ملی استاندارد ایران
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
دفتر امور آموزش و ترویج
ادارات کل استانی سازمان ملی استاندارد ایران
اتوماسیون اداری سازمان ملی استاندارد ایران
پورتال کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران
نظام پیشنهادات سازمان ملی استاندارد ایران
پست الکترونیک سازمان ملی استاندارد ایران

پیوندهای بین المللی

سایر پیوندها
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گمرک جمهوری اسلامی ایران
پورتال شورای عالی اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
فرهنگستان علوم پزشکی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
سازمان حفاظت محیط زیست
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فرهنگستان هنر
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران
مجلس شورای اسلامی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
سازمان بهزیستی کشور

 
وزارتخانه ها