دسترسی سریع

1393/12/4 دوشنبه
اداره کل استاندارد کرمان
آدرس: کرمان خیابان شهید مصطفی خمینی- بلوار ولیعصر- بعد از سه راه استاندارد- کد پستی 7617613596
پست الکترونیک : kerman@inso.gov.ir
مرکز تلفن: 8-33211757-034
فکس : 33212405-034
حوزه مدیریت
ردیف عنوان نام و خانوادگی ارتباط مستقیم داخلی
1 مدیرکل جناب آقای دکتر بسیج 33212403 228
2 مسئول دفتر مديرکل جناب آقای محمد صالح پژوهش 33212401 229
معاونت
3 معاون استانداردسازی و آموزش سرکارخانم مریم کیانفر 33212404 227
4 معاون منابع انساني و امور پشتيباني جناب آقای علی طاهری 33211764 218
5 معاون ارزیابی انطباق جناب آقای پیمان آزمون 33211759 223
امور مالی
6 رئيس اداره امور مالي سرکارخانم فرنگیس عطایی - 230
7 حسابدار جناب آقای مصطفی عسکری گوهری - 216
8 متصدی حسابداری سرکار خانم مریم صادقی - 216
9 حسابدار سرکارخانم محبوبه کریمی - 216
اوزان و مقیاس ها
10 رئیس اداره اندازه شناسي، اوزان و مقياس ها جناب آقای سید مرتضی میرکمالی - 222
11 کارشناس اداره اندازه شناسي، اوزان و مقياس جناب آقای حمیدرضا هابطی نژاد - 222
روابط عمومی
12 سرپرست اداره روابط عمومي سرکارخانم فربین عوض پور 33211761 221
حراست
13 رئیس اداره حراست جناب آقای علی طاهری 33211765 215
اجرای استاندارد
14 رئیس اداره نظارت بر اجراي استاندارد سرکارخانم مریم سهرج زاده - 224
15 كارشناس مسئول امور استاندارد صنايع ساختماني جناب آقای هادی سالارکریمی - 225
16 كارشناس مسئول امور استاندارد صنايع شيمي پتروشيمي جناب آقای فربد کاویانی - 225
17 كارشناس مسئول استاندارد صنايع سلولزي غذايي و ميکروبيولوژي سرکارخانم ستاره حکاک زاده - 204
18 كارشناس مسئول امور استاندارد جناب آقای مجید عسکری - 225
19 كارشناس امور استاندارد جناب آقای فرهاد نورمندی - 222
20 كارشناس امور استاندارد جناب آقای مهدی بحرینی  225
21 كارشناس امور استاندارد جناب آقای حسین منصوری 224
22 كارشناس امور استاندارد سرکارخانم صدیقه پورجوپارری - 204
23 امین اموال سرکارخانم سمیه شیخ اسدی - 224
آزمایشگاه
24 رئيس امور آزمايشگاه ها سرکارخانم فاطمه دهقانی 33211756 209
25 كارشناس امور استاندارد سرکارخانم مهشید آرمان مقدم 33211756 209
آموزش
26 رئیس اداره آموزش و ترویج سرکارخانم طاهره زینل آبادی - 220
27 کارشناس آموزش استاندارد سرکارخانم محبوبه کارآموزیان - 220
تدوین استاندارد
28 رئیس اداره هماهنگي امور تدوين استاندارد سرکارخانم زهرا امیری - 208
تایید صلاحیت
29 رئيس اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت کيفيت سرکارخانم نجمه شیبانی - 210
30 كارشناس اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت - - -
صادرات و واردات
31 رئيس اداره ارزيابي کيفيت کالا هاي صادراتي و وارداتي جناب آقای مهندس پیمان آزمون 33211760 223
فناوری اطلاعات
32 رئیس اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات سرکارخانم هما خزاعی 33211762 214
33 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات سرکارخانم سیما عطارپور - -
واحد حقوقی
34 رئیس اداره امور حقوقی سرکارخانم حکیمه حکمتی فر 33211763 230
35 كارشناس حقوقي جناب آقای شیرعلی نژاد  - 206
36 كارشناس حقوقي جناب آقای ایمان نمازی - 206
کارگزینی
37 مسئول کارکزینی سرکارخانم زهرا مقبلی 33211761 211
امور اداری
38 رئيس اداره توسعه منابع انساني، بودجه و برنامه ريزي سرکارخانم زهرا مقبلی 33211761 211
39 كارشناس بودجه سرکارخانم فاطمه میرکمانداری - 202
دبیرخانه
40 متصدي دبيرخانه سرکارخانم نصیبه پیرمحمدی - 217
41 متصدي دبيرخانه سرکارخانم زهرا حسینی - 217
ادارات شهرستان
42 اداره استاندارد سیرجان 42340260-5 -
43 اداره استاندارد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 42383011-2 -
44 اداره استاندارد رفسنجان 34322091-3 -
45 اداره استاندارد بم 44343589
44343596
-
46 اداره استاندارد جیرفت 43260830 -