social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

چهارشنبه1403/4/6

08:24:5

20

کمیسیون نظارت استانی بر مصنوعات طلا با حضور مدیر کل استاندارد استان کرمان و کلیه اعضاء برگزار گردید

طلا به عنوان ارزشمندترین ذخیره پولی نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد خانواده دارد بنابراین استاندارد سازی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است
کمیسیون نظارت استانی بر مصنوعات طلا با حضور مدیر کل استاندارد استان کرمان و کلیه اعضاء برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمان، کمیسیون نظارت استانی بر مصنوعات طلا با حضور مدیر کل استاندارد استان کرمان و کلیه اعضاء در محل اداره کل استاندارد استان برگزار گردید.
مدیرکل استاندارد استان کرمان در ابتدا ضمن تسلیت شهادت آیت الله دکتر رئیسی و همراهان ایشان و خیر مقدم به حاضرین، درخصوص برنامه‌ها و اقدامات تحولی اداره ‌کل در جهت استاندارد سازی مصنوعات طلا در استان گفت: برای نظارت دقیق‌تر بر واحدهای تولیدی و صنفی طلا، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنف مربوطه، بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌ها در سال جاری تشدید شده است. کمیته تخصصی جهت پیگیری امور مربوط به استاندارد سازی صنعت طلا در استان برگزار شد. برگزاری دوره‌های آموزشی با مشارکت اتحادیه ها و انجمن های مربوطه، از راه‌های زمینه‌ساز ارتقای سطح کیفی و استانداردسازی صنعت طلا است که در این دوره تحولی اجرایی خواهد شد.
مدیر کل استاندارد استان کرمان با تاکید بر اینکه اخذ کد شناسایی جهت تولید مصنوعات طلا اجباری است گفت، همه مصنوعات طلایی که ساخته می‌شوند دارای کد هستند که بر اساس آن می‌توان عیار و استاندارد طلا را سنجش کرد و مردم به منظور صحت کیفیت طلای خریداری شده، در هنگام خرید به کد حک شده روی این کالا توجه کنند. این کدها برای مشخص‌شدن تولید این مصنوعات توسط تولیدکنندگان معتبر داخلی و با رعایت عیار قانونی بر روی مصنوعات طلا درج می‌شود. ایشان گفت: درج کد استاندارد روی مصنوعات طلا اجباری است. شهروندان حتما مصنوعات دارای کد شناسایی استاندارد را خریداری کنند.
لازم به ذکر است: سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ جهت استعلام و اطمینان از صحت اعتبار پروانه استاندارد و یا مجوز فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری از جمله مصنوعات طلا، می باشد: شهروندان قبل از خرید مصنوعات طلا با ارسال پیامکی حاوی حرف G قبل از کد شناسایی به عنوان مثال برای استعلام کد T۶۸۳ باید پیامک ۶۸۳ GT ارسال شود به این سامانه، وضعیت اعتبار کدها را استعلام کرده و در صورت عدم اعتبار کد مذکور، مراتب را با شماره تلفن ۱۵۱۷ به اداره‌کل استاندارد استان کرمان اطلاع دهند.

تصاویر