social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

چهارشنبه1402/11/25

08:34:0

32

حضور مدیر کل استاندارد استان کرمان به همراه کارشناسان اداره کل و بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف در گشت نظارتی مشترک کنترل و نظارت بر عملکرد اجرای صحیح وسایل توزین در استان

حضور مدیر کل استاندارد استان کرمان به همراه کارشناسان اداره کل و بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف در گشت نظارتی مشترک کنترل و نظارت بر عملکرد اجرای صحیح وسایل توزین در استان
مسلم بسیج، مدیر کل استاندارد استان کرمان از کنترل و نظارت اداره کل استاندارد استان بر صحت عملکرد وسایل توزین در استان خبر داد طرح نظارت بر اجرای عملکرد صحیح وسایل توزین در استان کرمان توسط اداره کل استاندارد استان کرمان در حال اجرا می باشد. مسلم بسیج، مدیر کل استاندارد استان کرمان:با عنایت به ضرورت نظارت بر صحت عملکرد کلیه وسایل توزین مورد استفاده اصناف با هدف صیانت از حقوق مصرف کننده و نظام توزیع و مصرف، برای مصرف کنندگان با جلوگیری از کم فروشی و برای توزیع کنندگان با جلوگیری از زیاده فروشی طرح نظارت بر اجرای عملکرد وسایل توزین توسط اداره کل استاندارد استان کرمان در حال انجام می باشد.

تصاویر